top of page

Svátky jara - jarní rovnodennost (Ostara)

Když se zima pomalu a neochotně stahuje do svého chladného úkrytu, příroda se probouzí z dlouhého spánku. Vzduch je plný slibů nového začátku, a my lidé, cítíme tuto změnu na každém kroku. Jarní rovnodennost, známá také jako Ostara, je magickým okamžikem, kdy se den a noc stávají stejně dlouhými, a pak už se světlo začne rozlévat nad temnotou. Je to čas, kdy se setkáváme s obnovou, plodností a růstem, což je téma, které si zaslouží náš plný obdiv.


Ostara, pojmenovaná podle germánské bohyně jara a úsvitu, Eostre, je oslavou nového života, který vzkvétá všude kolem nás. Představte si ten pocit, když poprvé v sezóně ucítíte jemné teplé paprsky slunce na tváři. Jakoby samotná Země vás pozvala, abyste se přidali k jejímu oslavě. Ostara je připomínkou, že i po nejtemnější noci vždy přijde svítání.


Příroda se začíná probouzet všemi smysly. Stromy se chystají na svůj první jarní tanec, odívají se do svěžích zelených listů, které se chvějí při každém vánek. Ptáci se vracejí z teplých krajin, aby zpívali své písně nových začátků. Květiny, ty skromné umělkyně země, vystrkují své hlavičky z půdy, aby předvedly svou paletu barev. Každé poupě, každý list je příslibem, že život pokračuje, věčně se obnovuje.Ostara je také časem, kdy mnozí z nás se obracejí k zemi, s rukavicemi a lopatkami, připraveni zasadit semena do čerstvě otočené půdy. Je to doba, kdy plánujeme naše zahrady a přemýšlíme o tom, jaké plody a květy chtěme v létě sklízet. Zahrádkáři se stávají spolupracovníky přírody, společně tvoří symfonii života, která bude hrát po celou sezónu.


A jak se to všechno týká nás, lidí? Ostara je příležitostí pro osobní obnovu a růst. Stejně jako Země, i my můžeme vyčistit naše vnitřní pole a připravit je na nové projekty a cíle.


Je to čas, kdy si můžeme položit otázku: "Co chci, aby ve mně vzkvétalo? Jaké aspekty mého života bych chtěl oživit nebo přetvořit?" Tato jarní svátky jsou jako blankytně modrá obloha nad námi - nekonečná a plná možností.


Tradiční oslavy Ostary zahrnují symboly plodnosti a nového života, jako jsou vejce a zajíci. Vejce, s jejich tvrdými skořápkami, skrývají život čekající na propuknutí ven. Zajíci, kteří jsou známí svou vitalitou, jsou přirozeným ztělesněním obnovy a růstu. Mnozí lidé si vytvářejí jarní oltáře, zdobené těmito symboly, spolu s květinami a jinými dary přírody, aby oslavili tuto rovnováhu světla a tmy.


Ostara nám připomíná, že život je cyklický a že každé období má svůj význam a krásu. Jako když kniha, kterou jste přečetli mnohokrát, vám stále nabízí nové příběhy a lekce, tak i roční období nám stále odhalují nové pravdy. Ať už oslavujete Ostara sami, s přáteli nebo rodinou, vezměte si chvíli, abyste naslouchali tichému, ale silnému zpěvu přírody. Nechte se podpořit vykuřovací směsí "Nový začátek v lehkosti". Inspirujte se nekonečným koloběhem přírody a nechte své sny a plány, aby se vyvíjely a rostly spolu s tímto podivuhodným obdobím obnovy.


コメント


bottom of page