top of page

Jak se Samhain vyvinul v Halloween


Začněme naším časovým strojem a vraťme se zpět o více než dva tisíce let do období starověkého Keltského světa. Samhain, svátek který oslavoval konec sklizně a začátek zimy, byl považován za nejdůležitější z čtyř keltských svátků. Konec října a začátek listopadu, kdy se Samhain slavil, byl považován za dobu, kdy se tenká hranice mezi světem živých a mrtvých stávala ještě tenčí a mrtví mohli navštívit živé.


Jako většina starověkých tradic, i Samhain se vyvíjel a měnil se jak postupoval čas. Když Římská říše ovládla keltské země, jejich vlastní podzimní festivaly se smíchaly s oslavou Samhainu. Později, s rozšířením křesťanství, byl Samhain transformován na All Hallows' Eve, předchůdce dnešního Halloween.Jak se tedy Samhain a Halloween liší a co mají společné? Paralely mezi těmito dvěma svátky jsou jasné. Oba se slaví na přelomu října a listopadu a oba mají silný vztah ke světu mrtvých. Oba také zahrnují rituály a zvyky, které se týkají připomínky a ctění mrtvých.


Nicméně, zatímco Samhain byl svátek s hlubokými duchovními a náboženskými tradicemi, Halloween má často více komerční a zábavní charakter. Původní rituály a tradice Samhainu, jako je zapalování ohňů nebo pohoštění pro mrtvé, se vyvinuly v moderní Halloweenové zvyky jako dětské koledování nebo vyřezávání dýní.


Význam Samhainu v dnešní době


V dnešní době může být Samhain chápán jako připomínka našich kořenů a našeho kulturního dědictví. Přestože moderní Halloween je často vnímán jako komerční a zábavný svátek, nezapomínejme na jeho duchovní kořeny a význam. Samhain nám připomíná, že i v nejtemnějších obdobích roku a života je stále místo pro světlo, radost a vzpomínky na ty, kteří byli před námi. Takže ať už slavíte Halloween nebo Samhain, pamatujte na historii a význam tohoto dne.

Comments


bottom of page