top of page

12 kouřových nocí - význam a rituály

Dvanáct kouřových nocí je magický čas, který probíhá od 21. prosince až do 6. ledna. Tento období je považováno za energeticky silné a nosí v sobě mnoho znaků a symboliky. A proč se nazývaly kouřové? V těchto dnech se používaly byliny na vykuřování, aby se uvolnily energie a posílila magická atmosféra. Můžete slyšet i názvy jako Vánoční, Posvěcené noci, Noci vyzvánění.


Slunovrat (21.12.-22.12.) je období nejdelší noci v roce a označuje přechod ze starého do nového, zimního do jarního. Otevírá cestu novým začátkům a posiluje předsevzetí a cíle pro příští rok.

Tato období jsou plná symboliky a mají svá vlastní tajemství. Noc je časem odpočinku, meditace a introspekce. Symbolicky znamenají tmu, která předchází světlu, a umožňují nám vyčistit svou mysl a tělo a připravit se na nové začátky.


Tyto magické noci nám mohou prozradit hodně o nadcházejícím roce. Pokud se věnujeme rituálům a meditacím během těchto nocí, můžeme získat vhledy do našich vlastních obav, stínů, cílů a snů. Můžeme také přijmout rady a příležitosti, které se nám nabízejí.


Existuje několik rituálů, které můžeme provést během těchto nocí. Můžeme si vytvořit prostor pro meditaci a vizualizaci. Sedněte si v tichu a soustřeďte se na své sny a přání pro nadcházející rok. Vytvořte si mentální obraz toho, jak byste chtěli, aby se váš život vyvíjel.Dalším rituálem je skládání listu s přáním. Napište si na papír svá přání, cíle a sny a vložte je do obálky, kterou schováte na bezpečné místo. Toto přání můžete otevřít a přečíst si ho v době slunovratu následujícího roku a reflektovat, jaké změny a pokroky jste dosáhli.


Další možností je zapálit světlo nebo svíčku a zvát hojnost a prosperitu do svého života. Během těchto nocí můžete zapálit více svíček a vytvořit tak magickou atmosféru.


Nechte se inspirovat významem a symbolikou této energeticky silné doby. Můžete vytvořit svůj vlastní rituál nebo se inspirovat tradičními praktikami, které jsou spojeny s těmito nocemi.


Pamatujte, že 12 kouřových nocí jsou časem samoty a ztišení. Využijte tuto dobu k prozkoumání své vlastní duše, k nalezení klidu a prostoru pro nové začátky.

Věřte v magickou energii tohoto období a buďte otevření novým příležitostem a možnostem. Sestrojte si vlastní rituály a vyzkoušejte nové praktiky. Během těchto nocí se spojte s přírodou a sami se sebou a otevřete se transformaci a růstu.

12 kouřových nocí je příležitostí ke změně, posílení a prozkoumání. Využijte tento magický čas, abyste se připravili na nadcházející rok a vytvořili si život, který si skutečně přejete žít.

Comments


bottom of page