top of page

Život

..ti byl dán darem, daruj i ty. 
Dar ode mne se ale skrývá jinde.
bottom of page