top of page

Poznejme se

Veřejná·2 členové

Všechny zvu k tomu, abychom zde o sobě něco v krátkosti napsaly. Je to jen na tobě, jaké části tvého příběhu s námi posdílíš 🫶🏻


Kdybys opravdu tápala, můžeš se inspirovat otázkami níže 👇🏼

Co tě do komunity zavolalo?

Jak bys samu sebe charakterizovala?

Jaký je tvůj příběh?

Čemu se věnuješ?

Jak a kde žiješ?

Co je pro tebe specifické?

Nejoblíbenější jídlo? 😃

O nás

Milé ženy, nacházíme se v našem prostoru. V bezpečném prosto...
bottom of page