top of page

Poznejme se

Veřejná·2 členové

Všechny zvu k tomu, abychom zde o sobě něco v krátkosti napsaly. Je to jen na tobě, jaké části tvého příběhu s námi posdílíš 🫶🏻


Kdybys opravdu tápala, můžeš se inspirovat otázkami níže 👇🏼

Co tě do komunity zavolalo?

Jak bys samu sebe charakterizovala?

Jaký je tvůj příběh?

    O nás

    Milé ženy, nacházíme se v našem prostoru. V bezpečném prosto...
    bottom of page